Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις έναν πειρασμό, είναι να ενδώσεις. Όσκαρ Ουάϊλντ

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

A song for you – Celine Dion


I couldn't live
I couldn't live without your love
For one kiss
I Would give everything up
There's no words that can describe
What I feel deep inside
So I'll let this song say all
Then I hope you'll understand
Once you've listened till the end
Heard the music in my head
So before I could forget
I start singin' yes I was singin'
This song for you
Just made up the words
My heart wrote the melody
So I am singin' this song for you